Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Nytt från Socialdepartementet | 13 december 2017 11:21

Nytt från socialdepartementet

Diariefört hos socialdepartementet Diarienummer, datum, ingivare och ärendemening: S2017/07155/S AM 2017-12-11 Socialdepartementet Entledigande i Utredningen om regleringen av biobanker (S 2016:04)...

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Nytt från Läkemedelsverket | 13 december 2017 11:20

Nytt från Läkemedelsverket

Diariefört hos Läkemedelsverket Diarienummer, datum, ärendemening och intressent: 4.1.2-2017-093734 2017-12-06 00:00 Information om oönskade graviditeter till följd av användning av appen Natural...

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Nytt från TLV | 13 december 2017 11:20

Nytt från TLV

Diariefört hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV: Diarienummer, datum, ärendemening och intressent: 03565/2017, 2017-12-11, Takpriser februari 2018, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket...