Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Allmänt om läkemedel | 17 oktober 2017 11:46

IBM Watson Oncology får kritik

Marknadsföringen av IBM Watson Oncology, får hård kritik i en granskande artikel i den USA-baserade nättidningen Stat som ägs av Boston Globe, rapporterar Läkemedelsmarknadens systerpublikation...

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Nytt från Läkemedelsverket | 17 oktober 2017 11:38

Nytt från Läkemedelsverket

Diariefört hos Läkemedelsverket. Diarienummer, datum, ärendemening och intressent: 4.1.2-2017-077540 2017-10-12 00:00 Fråga om Läkemedelsverkets synpunkt rörande Dechras bedömning gällande analys a...